SPECJALNOŚCI

  • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Podatek od nieruchomości
  • Środki trwałe i amortyzacja podatkowa

WYKSZTAŁCENIE

Łukasz jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczenie zdobywał w PricewaterhouseCoopers oraz Deloitte, gdzie był dyrektorem i liderem Zespołu ds. Podatku od Nieruchomości.

Łukasz posiada znaczne doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych oraz w podatku od nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji prasowych w zakresie powyższych zagadnień. Prowadził także wiele szkoleń dla służb księgowych i technicznych. W swojej karierze doradzał i doradza znaczącym polskim przedsiębiorcom.

SPECJALNOŚCI

Łukasz specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu:

  • podatku dochodowego od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z amortyzacją środków trwałych;
  • podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Wyślij wiadomość