SPECJALNOŚCI

  • Podatek od nieruchomości
  • Podatek rolny
  • Podatek leśny
  • Opłata targowa
  • Postępowanie podatkowe i egzekucyjne
  • Postępowanie sądowoadministracyjne
  • Środki trwałe i amortyzacja podatkowa

WYKSZTAŁCENIE I UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Mateusz jest licencjonowanym doradcą podatkowym oraz absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zanim dołączył do KSSP pracował dla firm Deloitte Doradztwo Podatkowe oraz Deloitte Legal na stanowisku menedżera. Wcześniej pracował między innymi dla firmy Ernst&Young.

Mateusz zdobył doświadczenie zawodowe podczas realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa podatkowego obejmujących przeglądy podatkowe, bieżące doradztwo, a także asystowanie klientom podczas postępowań podatkowych, egzekucyjnych i sądowoadministracyjnych.

SPECJALNOŚCI

Mateusz specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu:

  • podatków i opłat lokalnych, w szczególności z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, a także opłaty targowej
  • środków trwałych oraz polityki amortyzacyjnej oraz
  • postępowań podatkowych, egzekucyjnych i sądowoadministracyjnych

Wyślij wiadomość