PODATKI MAJĄTKOWE

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Naszą główną specjalnością są podatki i opłaty lokalne

 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek rolny
 • Podatek leśny
 • Opłata targowa
 • Opłata za użytkowanie wieczyste
 • Podatek od środków transportowych oraz
 • Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa

PRAWO

ADMINISTRACYJNE

Doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwom

 • Prawo budowlane
 • Prawo gospodarowania nieruchomościami
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni

PODATKI POŚREDNIE

ORAZ PODATKI BEZPOŚREDNIE

Oferujemy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz
 • Podatek od spadków i darowizn

PRAWO

CYWILNE

Pełna obsługę prawna sektora prywatnego i samorządowego

 • Prawo kontraktów
 • Prawo handlowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo nieruchomości

REPREZENTACJA

W POSTĘPOWANIACH

Prowadzimy postępowania z różnych dziedzin prawa

 • Postępowania podatkowe
 • Postępowania administracyjne
 • Postępowania egzekucyjne w administracji
 • Postępowania karneskarbowe
 • Postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz
 • Postępowania sądowoadministracyjne

PRAWO

KARNE

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach karnych

 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo karne gospodarcze
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych