1
O kancelaria KSSP

KSSP Kuryło Sudolski Szrek jest kancelarią podatkowoprawną założoną przez doradców podatkowych i adwokatów.

Partnerzy z kancelarii KSSP posiadają znaczne doświadczenia w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, cywilnego oraz administracyjnego.

Doświadczenie zdobywaliśmy podczas wielu projektów obejmujących bieżące doradztwo podatkowe i prawne, przeglądy podatkowe i projekty optymalizacyjne, asystowanie podczas postępowań podatkowych, administracyjnych, sądowych i sądowoadministracyjnych.

2
Obsługujemy największe firmy działające w Polsce

Do grona naszych klientów należą największe polskie i międzynarodowe firmy działające w różnych sektorach, między innymi w branży:

 • energetycznej
 • chemicznej
 • wydobywczej
 • cementowej i wapienniczej
 • logistycznej
 • spożywczej
 • kosmetycznej
 • deweloperskiej czy
 • produkcyjnej
3
Obsługujemy jednostki samorządu terytorialnego

Do grona naszych Klientów należy kilkadziesiąt gmin z terytorium całej Polski.

Naszych partnerów samorządowych wspieramy w wybranych sprawach z zakresu prawa:

 • administracyjnego i podatkowego oraz
 • cywilnego

Jesteśmy bowiem świadomi problemów prawnych pojawiających się w praktyce działalności sektor samorządowego. W szczególności jednostki samorządu terytorialnego wspieramy w sprawach z zakresu sporów administracyjnych i sądowych.

Nasze specjalności

Podatki majątkowe

Podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Podatki dochodowe

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osób fizycznych

Postępowania i spory

Postępowanie podatkowe, egzekucyjne i sądowoadministracyjne

Podatki pośrednie

Podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług

Prawo administracyjne

Prawo budowlane oraz prawo nieruchomości 

Proces karny

Prawo karne skarbowe i prawo karne gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo kontraktów i prawo handlowe

Opłaty lokalne

Opłata targowa i opłata za użytkowanie wieczyste